Táto stránka používa cookies OK viac Spoločnosť WINTEX s.r.o. prevádzkovateľ internetového obchodu MECLO.SK rešpektuje ochranu vašich údajov
Právny základ pre spracovanie Vašich údajov tvorí čl. 6 ods. 1 pís. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 2016, str. 1) – tzv. GDPR. Oboznámte sa s našou politikou ochrany osobných údajov.
 

phone Kontakt:  00421 905560312, 00421 905560312 | contact@meclo.sk
Personalizácia

PERSONALIZÁCIA ODEVOV

Pri objednávke zdravotníckych odevov z našej ponuky si oblečenie môžete individuálne označiť. Na označenie oblečenia podľa Vašej objednávky využívame techniku strojovej výšivky alebo potlače. Môžete si nechať zhotoviť meno a priezvisko, názov zariadenia, logo Vašej firmy a pod.


Pre špecifikáciu detailov objednávky na oblečenie pre lekárov, nás, prosím, kontaktujte na: contact@meclo.com.pl


 

O nas
Informacje
aktualizácia:  2015-01-09 10:45
Zdravotnícke odevy - Meclo: projekt a realizácia: BigCom