Táto stránka používa cookies OK viac Spoločnosť WINTEX s.r.o. prevádzkovateľ internetového obchodu MECLO.SK rešpektuje ochranu vašich údajov
Právny základ pre spracovanie Vašich údajov tvorí čl. 6 ods. 1 pís. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 2016, str. 1) – tzv. GDPR. Oboznámte sa s našou politikou ochrany osobných údajov.
 

phone Kontakt:  00421 905560312, 00421 905560312 | contact@meclo.sk
Ako nakupovať
Ako nakupovať:
1. S cieľom uzavrieť Kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového obchodu je potrebné navštíviť internetovú stránku www.meclo.sk , vybrať si produkt , jeho veľkosť a farbu z ponuky obchodu, pričom je potrebné postupne vykonávať jednotlivé technické kroky podľa zobrazovaných hlásení a podľa informácií dostupných na stránke.
2. Klient výber produktov objednávky realizuje ich pridávaním do košíka .
3. Počas zadávania objednávky má Klient možnosť modifikovať zadávané údaje, ako aj výber tovaru. Pre tento účel je potrebné nasledovať zobrazované hlásenia a informácie dostupné na stránke.
4. Po zadaní všetkých povinných údajov zo strany klienta, ktorý využíva internetový obchod, sa zobrazí súhrnná informácia o zadanej objednávke. Súhrnná informácia o zadanej objednávke obsahuje informácie o:
a.) predmete objednávky,
b.) jednotkovej a súhrnnej cene objednaných produktov alebo služieb, vrátane nákladov na doručenie a dodatočných nákladov (ak sa také vyskytujú),
c.) vybranom spôsobe platby,
d.) vybranom spôsobe doručenia,
e.) predpokladanom čase doručenia,
5. Pre odoslanie objednávky je nevyhnuté vyjadriť súhlas so znením Pravidiel, zadať osobné údaje špecifikované ako povinné a stlačiť tlačidlo „Objednať a zaplatiť”.
6. Odoslanie objednávky zo strany klienta predstavuje vyjadrenie vôle uzavrieť so spoločnosťou Wintex s.r.o Kúpnu zmluvu v zmysle znenia Pravidiel.
7. Po zadaní objednávky klient dostane e-mail, ktorý obsahuje finálne potvrdenie všetkých dôležitých informácií o objednávke. .
O nas
Informacje
aktualizácia:  2015-01-09 10:45
Zdravotnícke odevy - Meclo: projekt a realizácia: BigCom